Översätt PrestaShop med Pluglin

PrestaShop är en av de mest använda plattformarna för e-handel i hela världen med över 700 000 installationer. Detta är en starkt lösningsinriktad funktion som upprätthålls av en stor grupp datautvecklare samt utgör en plattform för gratis e-handel. PrestaShop erbjuder mer omfattande funktioner än Shopify och WordPress samt är enklare och billigare att använda än Magento, vilket gör att PrestaShop är ett mycket uppskattat verktyg för miljoner e-handlare världen över.

PrestaShop tillhandahåller en serviceplattform för e-handel som är översatt till 75 olika språk uteslutande vad gäller texter tillhörande backoffice, ämnen och moduler. Precic som Magento och Shopify saknar PrestaShop ett integrerat system för översättning av text. Om du önskar översätta din PrestaShop-butik till olika språk bör du använda en applikation hos någon som tillhandahåller denna funktion. Pluglin är den enklaste och mest funktionella applikation som finns när du vill kunna översätta din PrestaShop-butik till samtliga valda språk, vare sig det rör sig om maskinöversättning eller översättningar som till 100 % är utförda av kvalificerade översättare. Det är du som avgör vad som passar bäst till dina behov.
Prova gratis i sju dagar och översätt din Zendesk

Fördelar med att översätta PrestaShop med Pluglin

 • Snabb och enkel installation enligt utförliga anvisningar.
 • Pluglin behåller din online-butiks design och funktioner oförändrade på varje språk.
 • Översätter samtliga texter hos PrestaShop: ämnen, mallar, produkter, samlingar, e-postmeddelanden...
 • Högeffektivt. Lägger inte till några extra tabeller, format eller koder.
 • Automatisera dina översättningsflöden och bli mer flexibel och produktiv.l
 • SEO-optimering för varje språk.
 • Automatisk identifiering av varje kunds källspråk.
 • Du väljer själv mellan digital översättning eller översättning gjord av fysisk översättare.
 • Artificiell intelligens och avancerade nervcellsalgoritmer för grundlig inlärning vid automatisk översättning.
 • + 5000 kvalificerade översättare i över 120 länder
 • Kvalitetskontroll med dubbel granskning både maskinellt och med hjälp av kvalificerade översättare.
 • Över 350 språkkombinationer
 • Service för alla olika språk, även de som skrivs från höger till vänster
Hjälp vid översättning av bilder
Installera Pluglin-modulen till PrestaShop nu

Pluglin är helt samordnad med Zendesk Guide

Hur översätts PrestaShop?

PrestaShop är utformad så att du kan skapa din online-butik på flera språk. Du behöver bara ange vilka språk som ska finnas tillgängliga för din e-handel. Därmed översätts bara de texter som ingår i backoffice, ämnen och moduler. Därefter måste du själv översätta allt övrigt textinnehåll på egen hand: kategorier, produkter, marknadsföringstexter, e-postmallar… på varje språk.

Dina texter för översättning befinner sig på olika ställen inom PrestaShop. Dessutom blandas texterna ofta upp med bitar av PrestaShops internkoder. Uppgiften kan bli rätt tunggrodd. Pluglin hjälper dig att översätta din butik på ett enkelt och överskådligt vis utan att du behöver delta i någon del av processen alls.

När du installerat språkprogrammet i kopian till din butik, översätts följande texter gratis:

 • Malltexter och ämnen tillhörande PrestaShop.
 • Kontrollpanel / administrationen av din butik.
 • Felmeddelanden.
 • Texter hos externa moduler, som installerats.
 • PDF som skapats maskinellt av PrestaShop, fakturor, följesedlar, etc.
 • Mallar för e-postmeddelanden.

Dessa översättningar av PrestaShop är inte gjorda av kvalificerade översättare, utan av frivilliga som gjort dom gratis. Inte alla texter har översatts till alla språk och översättningarna är inte alltid korrekt gjorda.

Arbete blir över att översätta alla individuellt utformade texter hos din butik, som inte går att göra med hjälp av PrestaShop. Främst handlar det om följande texter

 • Information i produktkatalogen
 • Samlingar
 • Mallar för e-postmeddelanden
 • Texter tillhörande ämnet
 • Hemsidorna till butiken
 • bilder: etiketter title y alt.
 • etc.

Pluglin hjälper dig såväl vid maskinöversättning som vid översättning som görs av en kvalificerad översättare av textinnehållet på din webbsida i PrestaShop.

Du kommer ha din PrestaShop-butik översatt till samtliga språk som du själv väljer på ett funktionellt vis, utan att behöva särskild kunskap från PrestaShops plattform. Därefter kan du redigera och anpassa översättningarna i enlighet med dina egna önskemål på ett mycket enkelt sätt.

Översättning av PrestaShop 100 % SEO-optimerad.

Fullständigt automatiserad process med alla dina ursprungliga SEO-regler intakta och utan behov av kodifiering. Vårt SEO-förfarande garanterar följande SEO-funktioner:
 • Unika URL skapas.
 • Översättning av metaetiketter «title» och «description» (metataggar).
 • Hantering av etiketter Hreflang.
Vid eventuella frågor, skriv till oss på hola@pluglin.com