Översätt Zendesk Guide med Pluglin

Zendesk Guide ger slutanvändarna tillgång till en funktion för självständigt nyttjande samtidigt som möjligheten att tillhandahålla bättre service till kunderna ökar. Med Guide går det att skapa en enda hjälpcentral med teknisk service, kunskapsdatabas, kundforum och kundens webbportal.
Slutanvändarna kan utnyttja information från kunskapsdatabasen eller gå till kundforum (om det finns tillgängligt) för att få svar på sina frågor. Om kundforum saknas kan en beställning skickas till agenten. Agenterna kan använda kunskapsdatabasen för att snabbare lösa en hjälpbegäran.
Prova gratis i sju dagar och översätt din Zendesk

Förmåner med att översätta Zendesk med Pluglin

 • Snabb och enkel installation enligt utförliga anvisningar.
 • Pluglin bevarar design, format och bilder för varje språk.
 • Översätter Zendesks fullständiga textinnehåll: kategorier, avsnitt och artiklar.
 • Automatisera översättningsflödena och öka din produktivitet och flexibilitet.
 • SEO-optimering för varje språk.
 • Automatisk identifiering av varje kunds källspråk.
 • Du väljer själv digital översättning eller översättning av fysisk översättare.
 • Artificiell intelligens och avancerade nervcellsalgoritmer för grundlig inlärning för automatisk översättning.
 • + 5000 kvalificerade översättare i över 120 länder
 • Kvalitetskontroll med dubbel granskning både automatiskt och med hjälp v fysisk översättare.
 • Över 350 språkkombinationer
 • Service för alla olika språk, även de som skrivs från höger till vänster
Anslut nu din Zendesk med Pluglin

Pluglin är helt samordnad med Zendesk Guide

Hur översätts Zendesk?

Pluglin ger dig en fullständig lösning på hur du kan översätta din kunskapsdatabas i Zendesk Guide. Alla dina texter översätts på ett enkelt sätt.
 • kategoriträd. Vi översätter och uppdaterar automatiskt översättningarna av kategoriernas namn och kategoribeskrivningarna.
 • avsnittsträd. Vi översätter och uppdaterar automatiskt även översättningarna av avsnittens namn och dess beskrivningar på samma sätt som sker med kategorierna i din kunskapsdatabas.
 • Artículos.Vi översätter titlar och texter i artiklarna samt behåller format och bilder oförändrade.

Översättning av Zendesk 100 % SEO-optimerad

Fullständigt automatiserad process med alla dina ursprungliga SEO-regler intakta och utan behov av kodifiering. Vårt SEO-förfarande garanterar följande SEO-funktioner:
 • Unika URL skapas.
 • Hantering av metaetiketter Hreflang.
 • Sköter om SEO-begreppen på målspråken.
Vid eventuella frågor, skriv till oss på hola@pluglin.com