Översätt Shopify med Pluglin

Shopify är världens mest populära plattform för online-butiker. Shopify är faktiskt det mest använda systemet för virtuella butiker i hela världen med en och en halv miljon verksamma butiker.

Om du önskar översätta din Shopify-butik till olika språk, bör du välja en tredjemansapplikation som hjälper dig med uppgiften.Pluglin är den mest mångfunktionella och enkla applikation som finns och gör att du kan översätta din Shopify-butik till alla språk som du vill, såväl per maskinöversättning som till 100 % med hjälp av en kvalificerad översättare. Det är du som avgör vad som passar bäst till dina behov.
Prova gratis i sju dagar och översätt din Shopify-webbplats →

Fördelar med att översätta Shopify med Pluglin

 • Snabb och enkel installation enligt utförliga anvisningar.
 • Pluglin behåller din online-butiks design och funktioner intakta på alla språk.
 • Översättning sker av alla Shopifys texter: ämnen, mallar, produkter, samlingar, e-postmeddelanden...
 • Högeffektivt. Lägger inte till några extra tabeller, format eller koder.
 • Automatisera dina översättningsflöden och bli mer flexibel och produktiv.l
 • SEO-optimering för varje språk.
 • Automatisk identifiering av varje kunds källspråk.
 • Vi infogar en språkväljare.
 • Du väljer själv om du vill ha en maskinöversättning eller en översättning gjord av en kvalificerad översättare.
 • Artificiell intelligens och avancerade nervcellsalgoritmer för djupinlärning vid automatisk översättning.
 • + 5000 kvalificerade översättare i över 120 länder
 • Löpande kvalitetskontroll med dubbel granskning såväl automatiskt som med hjälp av fysisk person
 • Över 350 språkkombinationer
Installera din Pluglin-applikation till Shopify nu

Pluglin integreras helt och fullt med Shopify.

Hur översätts Shopify?

Pluglin erbjuder dig en heltäckande lösning för att översätta Shopify. Du kommer få alla dina texter översatta på ett enkelt sätt.
 • Texter som hör till Shopify-butikens plattform: kontrollpanel (back office), texter om Shopifys funktioner, etc.
 • Texter om «ämnet» eller Shopify-mallen: texter om användbarhet, menyer, knappar, varuvagn och utcheckning
 • texter: «produktkatalog», textsidor, produkter, e-postmeddelanden till kunder... Dessa texter är själva stommen i din butik och det är här de huvudsakliga textinnehållen befinner sig som ska översättas i Shopify.
 • Tredjemansapplikationer . Texter från andra applikationer på sidorna tillhörande din Shopify-butik.

Översättning av Shopify till 100 % SEO-optimerad.

Fullständigt automatiserad process med alla dina ursprungliga SEO-regler intakta och utan behov av kodifiering. Vårt SEO-förfarande garanterar följande SEO-funktioner:
 • Skapande av unika URL.
 • Översättning av meta-etiketter «title» och «description» (metataggar).
 • Hantering av etiketter Hreflang.
 • Användning av lokala domäner («country-specific domains»).
Vid eventuella frågor, skriv till oss på hola@pluglin.com