Giá

Các kế hoạch của Pluglin sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng ngôn ngữ và từ cần dịch mà bạn cần.
30K
9,99 €/tháng
(11,99 USD/tháng)
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 30.000
Bắt đầu ngay
80K
19,99 €/tháng
(23,99 USD/tháng)
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 80.000
Bắt đầu ngay
200K
49,99 €/tháng
(59,99 USD/tháng)
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 200.000
Bắt đầu ngay
500K
89,99 €/tháng
(107,99 USD/tháng)
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 500.000
Bắt đầu ngay
1M
179,99 €/tháng
(215,99 USD/tháng)
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 1M
Bắt đầu ngay

Chúng tôi cũng sẽ có một kế hoạch miễn phí (0 €/ tháng). Bạn có thể kiểm tra chúng tôi bằng cách dịch tối đa 1 ngôn ngữ và 5.000 từ.

Hãy thử chúng tôi ngay

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy gửi đến chúng tôi hola@pluglin.com