Giá

Các kế hoạch của Pluglin sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng ngôn ngữ và từ cần dịch mà bạn cần.
50K
9,99 €/tháng
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 50.000
Bắt đầu ngay
100K
19,99 €/tháng
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 100.000
Bắt đầu ngay
250K
49,99 €/tháng
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 250.000
Bắt đầu ngay
500K
89,99 €/tháng
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 500.000
Bắt đầu ngay
1M
179,99 €/tháng
Ngôn ngữ không giới hạn Dịch lên tới 1M
Bắt đầu ngay

Chúng tôi cũng có gói miễn phí (€ 0/tháng). Bạn có thể dùng thử chúng tôi bằng cách dịch 10.000 từ sang tối đa 3 ngôn ngữ.

Hãy thử chúng tôi ngay

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy gửi đến chúng tôi hola@pluglin.com