Τιμές

Τα προγράμματα τιμών του Pluglin ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών και των λέξεων που πρέπει να μεταφράσετε.
Πρόγραμμα τιμών Free 50K 100K 250K 500K 2M Enterprise
Precio 0 Έναρξη 9,99 99,90 Έναρξη 19,99 199,90 Έναρξη 49,99 499,90 Έναρξη 89,99 899,90 Έναρξη 179,99 1799,90 Έναρξη - Επικοινωνήστε μαζί μας
Χρήση
Γλώσσες 3 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Διαχειριζόμενες λέξεις 10.000 (200.000 για τις πρώτες 7 ημέρες) 50.000 100.000 250.000 500.000 2.000.000 +2.000.000
Χαρακτηριστικά
Επιλογέας γλώσσας
Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση
Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης
Επεξεργασία μεταφράσεων
Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη
Υποστήριξη
Email και web
Διαχειριστής λογαριασμού - - - - - -
Έναρξη hola@pluglin.com
Free
0 Έναρξη

3 γλώσσες 10.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

50K
9,99 8,36 Έναρξη

Απεριόριστες γλώσσες 50.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

100K
19,99 16,66 Έναρξη

Απεριόριστες γλώσσες 100.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

250K
49,99 41,66 Έναρξη

Απεριόριστες γλώσσες 250.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

500K
89,99 74,99 Έναρξη

Απεριόριστες γλώσσες 500.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

1M
179,99 149,99 Έναρξη

Απεριόριστες γλώσσες 2.000.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web - Διαχειριστής λογαριασμού

Enterprise

Απεριόριστες γλώσσες 2.000.000 διαχειριζόμενες λέξεις Επιλογέας γλώσσας Πρόσβαση σε επαγγελματική μετάφραση Βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης Επεξεργασία μεταφράσεων Ανακατεύθυνση ανάλογα με την γλώσσα του χρήστη Υποστήριξη: email και web Διαχειριστής λογαριασμού

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε μας στο hola@pluglin.com