Phiên âm + Phụ đề

Chúng tôi chuyển đổi âm thanh/video thành văn bản trong vài phút.
Plugin sử dụng Trí tuệ nhân tạo và các thuật toán mạng nơ-ron học sâu nâng cao để nhận dạng giọng nói một cách tự động. Chúng tôi phiên âm một cách tự động các đoạn thoại trong video hoặc âm thanh bằng 150 ngôn ngữ.
Tải lên tập tin video/âm thanh của bạn và nhận lại bản phiên âm trong vài phút.
Bắt đầu phiên âm

Chuyển đổi bất kỳ âm thanh hoặc video nào thành văn bản một cách chuẩn xác. Cần hiểu rằng người khác có thể tìm kiếm bạn theo nội dung của âm thanh/video và chia sẻ nội dung đó ở dạng văn bản. Nhận phụ đề cho video của bạn, được đồng bộ hóa với hình ảnh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu trong tất cả các quy trình.

Tự động nhận diện định dạng Chỉ cần có đầu vào âm thanh cho chúng tôi là đủ. Chúng tôi sẽ tự động nhận dạng định dạng, mã hóa và tỷ lệ mẫu.
Phiên âm. Độ chính xác tối đa, lọc tiếng ồn, tự động phiên âm các cuộc hội thoại dưới dạng video và âm thanh bằng 150 ngôn ngữ, tự động thêm dấu câu.
Phụ đề. Chúng tôi thực hiện việc đánh dấu văn bản, đồng bộ hóa chúng với hình ảnh và tôn trọng các tiêu chuẩn chính của ngành.

Đối với mỗi video hoặc âm thanh, chúng tôi tạo ra một tập tin văn bản thuần túy với bản phiên âm âm thanh và tập tin phụ đề ở định dạng .VTT, .SRT y .SBV (YouTube).

Giá
1,99 € Độ dài mỗi đoạn 10 phút
Video hoặc âm thanh thành văn bản. Tải lên tập tin của bạn và chúng tôi sẽ trả lại văn bản cùng với bản phiên âm.
Yêu cầu phiên âm ngay

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi tại hola@pluglin.com