Transkription + undertextning

Vi omvandlar din audio/video i text på bara några minuter.
Pluglin använder artificiell intelligens och avancerade nervcellsalgoritmer för djupinlärning vid automatiskt röstigenkännande. Vi gör automatisk transkription av video- och audio-samtal på 150 språk.
Ladda upp din video eller ljudupptagning och erhåll dina transkriptioner inom endast några minuter.
Börja göra transkriptionen nu

Omvandlar video eller ljudinspelningar till text med exakta resultat.Se till att du kan hittas via innehållet i dina ljudinspelningar/videos och dela innehållet i form av text. Erhåll undertitlar som synkroniserats till bilderna i dina videoklipp genom användning av artificiell intelligens.

Vi använder artificiell intelligens och djupinlärningunder hela processen.

Automatiskt igenkännande av format. För oss räcker det att erhålla ljudinspelningen. Vi igenkänner automatiskt format, kodning och samplingsfrekvens.
Transkription. Maximal överensstämmelse, filtrerar bort oväsen, vi gör automatisk transkription av konversationer på video eller per ljudinspelning på 150 språk. Och vi lägger automatiskt in interpunktionstecken.
Textad. Vi skriver ut texterna som synkroniserats till bilderna och respekterar gällande branschstandard.

Till varje video eller ljudinspelning skapar vi en fil med den rena text av transkriptionen från ljudinspelningarna och filen med undertitlarna i följande format: VTT, .SRT y .SBV (YouTube).

Priser
1,99 € för tio minuter
Din ljudinspelning/din video i textform. Ladda upp din fil så sänder vi tillbaka texten med transkriptionen.
Beställ din transkription nu

Vid eventuella frågor, skriv till oss på hola@pluglin.com