Τιμές

Οι τιμές Pluglin ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών και τον αριθμό λέξεων που χρειάζεστε.
30K
9,99 €/μήνα
(11,99 USD/μήνα)
Απεριόριστες γλώσσες Μέχρι 30.000 λέξεις προς μετάφραση
Αρχίστε τώρα
80K
19,99 €/μήνα
(23,99 USD/μήνα)
Απεριόριστες γλώσσες Μέχρι 80.000 λέξεις προς μετάφραση
Αρχίστε τώρα
200K
49,99 €/μήνα
(59,99 USD/μήνα)
Απεριόριστες γλώσσες Μέχρι 200.000 λέξεις προς μετάφραση
Αρχίστε τώρα
500K
89,99 €/μήνα
(107,99 USD/μήνα)
Απεριόριστες γλώσσες Μέχρι 500.000 λέξεις προς μετάφραση
Αρχίστε τώρα
1M
179,99 €/μήνα
(215,99 USD/μήνα)
Απεριόριστες γλώσσες Μέχρι 1M λέξεις προς μετάφραση
Αρχίστε τώρα

Έχουμε και ένα δωρεάν πρόγραμμα (0 €/μήνα). Θα μπορέσετε να μεταφράσετε μέχρι και 1 γλώσσα και 5.000 λέξεις.

Δοκιμάστε μας τώρα

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε μας στο hola@pluglin.com