Renskrivning + Undertekster

Vi konverterer din lydfil/video til tekst i løbet af få minutter.
Pluglin bruger kunstig intelligens og neurale algoritmer af avanceret dybdegående indlæring for automatisk genkendelse af stemmen. Vi renskriver automatisk samtaler fra video og lydfiler til 150 sprog.
Upload din fil med video/lyd og modtag dine renskrivninger i løbet af minutter.
Start med renskrivning

Omdan enhver lydfil eller video til tekst på nøjagtig vis. Opnå at de kan finde frem til dig via indholdet i dine lydfiler/videoer og del indholdet i tekstformat. Få synkroniseret underteksterne til dine videoer med billederne ved brug af Kunstig Intelligens.

Vi bruger Kunstig Intelligens og Deep Learning til hele processen.

Automatisk genkendelse af format. Det er nok med lydfil. Vi genkender automatisk format, kodning og prøvetagning-frekvens.
Renskrivning. Maksimal nøjagtighed, støjfiltrering til automatisk renskrivning af video og lydfiler på 150 sprog, og med automatisk tilføjelse af tegnsætningstegn.
Undertekster. Vi deler teksterne op og synkroniserer dem med billedfilerne ved at respektere de primære standarder i sektoren.

For hver video eller lydfil genererer vi enren tekstfil med renskrivning af lydfilerne og filen til undertekster i format af .VTT, .SRT og .SBV (YouTube).

Priser
1,99 € for hver 10 min. varighed
Din lyd/video som tekst. Upload din fil og vi sender dig teksten med renskrivning.
Anmod om din renskrivning nu

Hvis du er i tvivl, skriv da til os på hola@pluglin.com